20101125

Speyermethode in bedrijf


Individueel Coachingstraject - Verandering, prestatie- & kwaliteitsverbetering | particulier, personeel & organisatie

Speyermethode is een tiendaagse training die bestaat uit twee aaneengesloten perioden van elk vijf door de weekse dagen waarin sessies van ongeveer twee uur per dag plaats hebben. De begeleiding na afloop van de training vindt plaats gedurende het jaar dat daarop volgt. Deze nagesprekken zijn op afspraak en daarna: naar behoefte. Training volgens Speyermethode is een voltooide, academisch geëvalueerde methode (Universiteitskliniek Leiden) speciaal ontwikkeld voor particulieren, werkenden, eigenaren van bedrijven en functionarissen. Voor informatie en /of een afspraak voor een oriënterend, intakegesprek - bel of mail Christien Naber, Speyertherapeut sinds 1985.

Christien Naber Speyertherapeut
Telefoonnummer: +31 (0)  063 64 94 311

20090404

Speyer over zijn 'geneesmethode'

Mijn methode is ontworpen voor lichamelijk en geestelijk gezonde mensen, die nu toevallig alleen maar een probleem, een innerlijk conflict hebben. En dat heeft niets te maken met geestesziekte. - Simon A. Speyer

Bewustwording is geen ziekte
Om te voorkomen dat een volstrekt natuurlijke verwerking van innerlijke problemen onnodig 'verdokterd' wordt is in de afgelopen jaren het accent terug gelegd op coaching volgens de Speyermethode. Dat was essentieel omdat het verwerken van emoties en het verwerven van zelfinzicht een fundamentele vrije, persoonlijke keuze is; het kan je echt door niemand bij wijze van doktersrecept worden voorgeschreven. De Speyermethode is geen behandeling van een aandoening waarvoor je ziektekostenvergoeding moet kunnen krijgen. Worstelen met een chronisch innerlijk conflict kan allerlei klachten veroorzaken maar is geen ziekte. Simon Speyer ontwierp zijn geneesmethode voor gezonde, gemotiveerde mensen die snakken naar inzicht in het waarom van hun denkpatronen, gedragingen en emotionele reacties.
*
Mede om reden hiervan is voor het toepassen van de Speyermethode een opleiding in de psychiatrie, psychologie en psychotherapie nimmer een vereiste geweest. Wel is de professionele, betrouwbare en ethisch-veilige setting van de Speyermethode cruciaal. Daarom leren degenen die de Speyermethode toepassen, consequent en systemisch te werken volgens een uniforme gedragscode die o.a. de geheimhoudingsplicht omvat; zij leren iemand die ze met de Speyermethode willen helpen, bovendien adequaat te adviseren of de Speyermethode werkelijk de geschikte methode is voor de oplossing van het probleem. - Christien Naber, Speyertherapeut werkzaam met de Speyermethode sinds 1985.

Speyermethode

Dr. Simon Speyer (1922- overleden te Amsterdam in 2000) ontwikkelde in de jaren 1963-1975 de Speyermethode. Vlak na de oorlog pakte Simon Speyer zijn beroepsleven op als bedrijfs-psycholoog en hield hij zich in het bijzonder bezig met het menselijk element in het bedrijf. In 1952 emigreerde Speyer naar de Verenigde Staten. Hij begon een praktijk voor die van zijn cliënten, wier persoon-lijke en gezinsmoeilijkheden de gezonde groei van hun bedrijf in de weg stonden. Hij moest een manier vinden om in korte tijd iemand met goed gevolg te kunnen behandelen. Dat de Speyer-methode tot op de dag van vandaag een kortdurende behandel-methode is, is dus te danken aan de periode waarin Speyer als bedrijfspsycholoog werkzaam was. Ook zijn verblijf in Europa : Londen, Nederland en België en zijn samenwerking met professor Jan Bastiaans (1917-1997), aan de Rijksuniversiteit Leiden, heeft geresulteerd in de huidige Speyermethode.

Verandering 10-daagse

De Speyermethode is een afgerond, kortdurend traject van 10 dagen, met sessies van 2 uur per dag en nabegeleiding tijdens de verwerkingsperiode van 1 jaar. In de concrete praktijksituatie van iedere dag, thuis en op het werk of bij het zoeken naar werk worden de effecten van de Speyermethode rechtstreeks toetsbaar en geëvalueerd. Doel van de Speyermethode is het vergroten van persoonlijk zelfinzicht, met name op het gebied van het individueel vaardig zijn als het gaat om het hanteren en uiten van emotionaliteit en het concreet vorm geven aan je persoonlijke leven en functioneren, het zelfstandig in gang zetten van veranderingen en het mogelijk maken van vooruitgang voor jezelf en je omgeving.