20090404

Speyer over zijn 'geneesmethode'

Mijn methode is ontworpen voor lichamelijk en geestelijk gezonde mensen, die nu toevallig alleen maar een probleem, een innerlijk conflict hebben. En dat heeft niets te maken met geestesziekte. - Simon A. Speyer

Bewustwording is geen ziekte
Om te voorkomen dat een volstrekt natuurlijke verwerking van innerlijke problemen onnodig 'verdokterd' wordt is in de afgelopen jaren het accent terug gelegd op coaching volgens de Speyermethode. Dat was essentieel omdat het verwerken van emoties en het verwerven van zelfinzicht een fundamentele vrije, persoonlijke keuze is; het kan je echt door niemand bij wijze van doktersrecept worden voorgeschreven. De Speyermethode is geen behandeling van een aandoening waarvoor je ziektekostenvergoeding moet kunnen krijgen. Worstelen met een chronisch innerlijk conflict kan allerlei klachten veroorzaken maar is geen ziekte. Simon Speyer ontwierp zijn geneesmethode voor gezonde, gemotiveerde mensen die snakken naar inzicht in het waarom van hun denkpatronen, gedragingen en emotionele reacties.
*
Mede om reden hiervan is voor het toepassen van de Speyermethode een opleiding in de psychiatrie, psychologie en psychotherapie nimmer een vereiste geweest. Wel is de professionele, betrouwbare en ethisch-veilige setting van de Speyermethode cruciaal. Daarom leren degenen die de Speyermethode toepassen, consequent en systemisch te werken volgens een uniforme gedragscode die o.a. de geheimhoudingsplicht omvat; zij leren iemand die ze met de Speyermethode willen helpen, bovendien adequaat te adviseren of de Speyermethode werkelijk de geschikte methode is voor de oplossing van het probleem. - Christien Naber, Speyertherapeut werkzaam met de Speyermethode sinds 1985.