20090404

Speyermethode

Dr. Simon Speyer (1922- overleden te Amsterdam in 2000) ontwikkelde in de jaren 1963-1975 de Speyermethode. Vlak na de oorlog pakte Simon Speyer zijn beroepsleven op als bedrijfs-psycholoog en hield hij zich in het bijzonder bezig met het menselijk element in het bedrijf. In 1952 emigreerde Speyer naar de Verenigde Staten. Hij begon een praktijk voor die van zijn cliënten, wier persoon-lijke en gezinsmoeilijkheden de gezonde groei van hun bedrijf in de weg stonden. Hij moest een manier vinden om in korte tijd iemand met goed gevolg te kunnen behandelen. Dat de Speyer-methode tot op de dag van vandaag een kortdurende behandel-methode is, is dus te danken aan de periode waarin Speyer als bedrijfspsycholoog werkzaam was. Ook zijn verblijf in Europa : Londen, Nederland en België en zijn samenwerking met professor Jan Bastiaans (1917-1997), aan de Rijksuniversiteit Leiden, heeft geresulteerd in de huidige Speyermethode.