20090404

Verandering 10-daagse

De Speyermethode is een afgerond, kortdurend traject van 10 dagen, met sessies van 2 uur per dag en nabegeleiding tijdens de verwerkingsperiode van 1 jaar. In de concrete praktijksituatie van iedere dag, thuis en op het werk of bij het zoeken naar werk worden de effecten van de Speyermethode rechtstreeks toetsbaar en geëvalueerd. Doel van de Speyermethode is het vergroten van persoonlijk zelfinzicht, met name op het gebied van het individueel vaardig zijn als het gaat om het hanteren en uiten van emotionaliteit en het concreet vorm geven aan je persoonlijke leven en functioneren, het zelfstandig in gang zetten van veranderingen en het mogelijk maken van vooruitgang voor jezelf en je omgeving.